Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Prosjekteier

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND

Tildelt sum

97000

Om prosjektet

1. Tilrettelegge dagens kjøkken til å kunne håndtere frukt og gront på en hygienisk måte for å lage mat og drikke med en sunn karakter.

Lage gode sunne alterntiv som motiverer ungdommen til også å ta dette i bruk i hverdagen.

Vi trenger derfor å utføre arbeid og innkjøp som beskrevet i budsjett.

2.Videreføre fjorårets proaktive prosjekt med integrering av jenter på Mekkegruppa gjennom spisset opplæring mot jentene.

Dette var av så stor interesse at vi ønsker en forsettelse neste år også gjennom mer praktisk innlæring.

Område

Kosthold

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Bygdekvinner deler matgleder

ROGALAND BYGDEKVINNELAG
110000

Les om Bygdekvinner deler matgleder