Proaktivt medlem for integrering av jenter i mekkegruppa

Prosjekteier

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND

Tildelt sum

65000

Om prosjektet

Proaktivt medlemskap for å fremme integrering av jenter i mekkemiljø innenfor Mekkegruppa Aktivitetssenter. Målrettet motivering av våre jentemedlemmer til likeverdig mestring av praktiske yrker.

Gjensidiges representant for tildeling 2016, Cathrine Berge(medlem i tildelingsstyret i Aust Agder)som kom med overrekkelsen av prosjektmidlene ref sak 1054698 oppfordret oss på det sterkeste til å bli proakiv forening til Gjensidigestiftelsen.

Område

Mestring og læring

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset