Prosjekt fornying av judomatter

Prosjekteier

VOLDA JUDOKLUBB

Tildelt sum

58400

Om prosjektet

Judomatter av god kvalitet er viktig for å kunne utføre kampsport/judotrening på ein trygg og god måte. Judomatter har lang levetid og kan vare både ti og femten år avhengig av bruken. Tida er no moden for å fornye matteparken då svært mange av mattene er gamle og slitte. Behovet er ca 120 m2, DVs 60 stk matter a 1×2 meter. Desse er tenkt kjøpte med leverandør «greenhill» som har rammeavtale med Norges Judoforbund. Totalpris kr 77400,- inkl mva.
Styret i Volda Judoklubb ynskjer å gjennomføre prosjektet så snart økonomien tillet dette. Prosjektmidlane har potensiale til å nå ut til mange born, unge, vaksne og studentar i Volda og Ørsta. Varigheita av dette prosjektet tilsei at det vil kome mange til gode både umiddelbart og over prosjektet si levetid over ei 10 års periode.Volda judoklubb er med på å sikre eit mangfald av sunne fritidstilbod til born og ungdom i Volda og Ørsta. Når meir permanent hallkapasitet er etablert kan mattene også kome andre aktivitetar til gode.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr