Prosjekt Kunstgress bane ll

Prosjekteier

RÅDE IDRETTSLAG

Tildelt sum

700000

Om prosjektet

Råde IL har hatt en markant vekst av medlemmer, ca 25 % vekst de siste år. Videre er det i Råde kommune prosjektert over 600 nye boenheter i ny kommuneplan og aktiviteten i idrettslaget vil øke betraktelig i årene som kommer. Idrettslaget har, i samarbeid med Råde Kommune, startet SFO-fotball, FEST (fotball etter skole tid) med stor aktivitet i begge opplegg. Råde IL arrangerer og organiserer fotballskole hver sommer med stor deltakelse, og med disse aktivitetene i tillegg til all øvrig aktivitet idrettslaget gjennomfører for sine medlemmer blir anleggs kapasiteten sprengt, spesielt på årstiden (okt/mars) vi ikke kan benytte gressbaner. Råde Ungdomsskole ligger i direkte tilknytning til idrettsparken og skolen har også behov av å øke aktivitetene med flere anlegg. Råde Kommune og Råde IL har et samarbeid gjeldende integrering av asylanter som kommer til kommunen og tilrettelegge for at disse finner sin plass sammen med barn og unge i kommunen.

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.