Prosjekt Trolltunga – aksjonskasse

Prosjekteier

TYSSEDAL RØDE KORS HJELPEKORPS

Tildelt sum

35000

Om prosjektet

Hittil denne sesongen har Hjelpekorpset hatt ca 30 aksjoner rettet mot stien til Trolltunga. Det er uten tvil her vi har absolutt flest utrykninger, i varierende grad og varighet. For å lette utrykningen på disse aksjonene ønsker vi å lage oss en «Trolltunga-kasse». En kasse som til enhver tid er pakket med det utsyret som disse aksjonene stort sett krever. Slik kan denne plasseres der det er mest hensiktsmessig etter sesong/vær, på Huset, på ATV’en eller i gamle trallebua på Mågelitopp der vi får disponere ett rom. Da er det lettere og raskere for mannskapet å rykke ut og løse disse oppdragene. Slik det er idag er ikke dette mulig for oss å gjøre da vi er pliktige til å opprettholde beredskapen i resten av området vårt og økonomien ikke strekker helt til.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.