Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Prosjekteier

SKAGE SOGN SANITETSFORENING

Tildelt sum

49000

Om prosjektet

Prosjekt 1: Søknad om støtte til å få flere elever, som ikke spiser frokost heime før skolestart, til å spise den havregrøten som tilbys i skolen. Tiltaket som har blitt utprøvd nå ved skolestart og har blitt godt mottatt. Men enda flere bør med og om ikke annet så for å oppnå den sosiale gevinsten med å sitte sammen og roe seg litt ned før skoledagen tar til. Der sitter også mange lærere og ledelse midt mellom elevene. Vi trenger imidlertid midler til å gjøre grøten mer spennende og dekke utgiftene til nedbrytbart engangsservise for vårhalvåret.

Prosjekt 2: Utforming, trykking og distrubisjon av en enkel folder/brosjyre, tegneseriebasert som illustrerer betydningen av et stabilt blodsukkernivå.

Område

Kosthold

Fylke

Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Bygdekvinner deler matgleder

ROGALAND BYGDEKVINNELAG
110000

Les om Bygdekvinner deler matgleder