Randslunden friluftsområde

Prosjekteier

FRYALS VENNER

Tildelt sum

1000000

Om prosjektet

Randslunden er et nærområde for hele bygda hvor det legges til rette for fysisk aktivitet for befolkningen. Fryals venner ønsker å bidra til at flere barn blir aktive gjennom lek, både i og utenom skoletid. Randslunden benyttes også av barn ved Søndre Land statlige mottak og Solhaugen miljøhjem for enslige mindreårige asylsøkere. Anlegget vil derfor bli et naturlig samlingsted for skolekretsens barn. Fryals venner anser det som viktig at vi skaper arenaer der disse barna i likhet med andre, kan treffe og leke med andre barn. Tilgjengelighet er vektlagt, slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan benytte området. Anlegget vil i stor grad legge til rette for variert fysisk aktivitet uten organisering av voksne. Det vil også bli anlagt ei sykkelløype med tanke på læring av trafikale ferdigheter. Nærmiljøet har ingen tilsvarende aktivitets-installasjoner.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.