Redd flere liv – bedre øvelse, bedre ledelse, raskere innsats

Prosjekteier

NORSK FOLKEHJELP FOLLO

Tildelt sum

945796

Om prosjektet

Vi leter etter mennesker som er savnet. Den viktigste faktoren for økt overlevelse er å minimere tiden før de blir funnet, og at livreddende tiltak iverksettes så raskt som mulig.

En redningsbil vil kunne senke responstiden, gi bedre tilgang på livreddende utstyr, effektivisere aksjonsledelsen og legge til rette for bedre øvelser.

Vi vil kjøpe inn og sette opp et kjøretøy med utstyr for å etablere og drifte en operasjonsbase; spesialisert og livreddende utstyr utover hva det enkelte mannskap er utstyrt med; utstyr for for realistiske og hyppige øvinger i variert terreng.

Hensikten er å kunne bygge et kjøretøy og en plattform som gir helt nye muligheter og som er unikt, samtidig som det vil ivareta alle tradisjonelle oppgaver kjøretøyer i denne kategorien har.

Kjøretøyet vil bli brukt i øvelser der man tar sikte på å redusere responstid og maksimalisere tiden i søk. Samt øve med andre aktører og invitere disse inn på gjennomføring og evaluering av øvelsene, og brukes under aksjoner.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.