Regionkorps Nordvest, en bedre hverdag for musikanter i Nordvest

Prosjekteier

NMF NORDVEST

Tildelt sum

450000

Om prosjektet

Del en av prosjektet er et regionkorps for ungdom mellom 14.- og 19. år. Formålet med regionkorpset er å etablere et representasjonsorkester som tiltrekker seg de beste musikantene i regionen, åmarkere seg som et korps på høyt musikalsk nivå gjennom konserter og opptredener, å sikre motivasjon for videre musikalsk utvikling i aldersgruppen 14 – 19 år. Vi vil i tillegg til musikalske ambisjoner sette fokus på: Utvikling av ungt lederskap, bevisstgjøring av forbilderollen samt å være et element i generasjonssamarbeidet i korpsbevegelsen. Korpset vil ha brassband besetning og ha alle sine samlinger i Sogn og Fjordane.

Del to er et sommerkursfond. Sommerkursene er opplæring- og sosialiseringsarna for musikanter. Kursene er en unik mulighet til å møte nye musikalske stilarter, andre barn på samme alder og med samme interesser. Kursene koster en del slik at et fond vil kunne senke terskelen for deltakelse for barn fra lavinntektshjem.

Område

Mestring og læring

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted