Rehabillitering standplass lerduebane

Prosjekteier

SKOGBYGDA'S JEGER- OG FISKEFORENING

Tildelt sum

75000

Om prosjektet

Dagens standplass satt opp for 28 år siden på dugnad, og er nå iferd med å dette ned. Vi vil isolere og støpe ny grunnflate, få opp nye vegger, høyere og større takflate,et oppbevaringsrom/kontor, lydisolere for å minske lydnivå når skyting pågår.

Vi er en liten forening med lite inntekter og ikke mulighet til å finansiere dette prosjektet på egenhånd. Når vår gamle standplass detter ned er det da vanskelg å opprettholde vårt tilbud slik det er i dag. Det er lite av andre lerduebaner i nærheten.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.