Rekruttering av ungdom 13-17 år

Prosjekteier

VIGRA IL

Tildelt sum

44000

Om prosjektet

Flere idrettslag og klubber opplever at barn/ungdom i aldersgruppen 13 år og oppover faller fra organisert idrett – spesielt lagidrett. Prosjektet vi ønsker å iverksette vil ha fokus på å fange opp disse som ikke finner sin plass i lagidretten.

Ved å utdanne instruktører som er kompetente til å gi motiverende læring, lage inspirerende og utradisjonelle opplegg som gjør badminton til en trening med mening – ønsker vi å gi de som er nye til idrett samt de som har avsluttet en karriere innen sin idrett – en mulighet til å opprettholde en treningshverdag.

Det er også viktig at trenerne ser egenverdien som barne- og ungdomsidretten har, og at dette ikke bare er en arena for å utvikle fremtidige toppidrettsutøver. Både aktivitetsglede, sosiale relasjoner og mestringsopplevelse er verdier som bør tas vare på.

Konkret ønsker vi å;
-utdanne instruktører (kursavgift, reise & opphold)
-lage sosiale opplegg som fanger opp ungdommen
-kjøpe inn racketer og baller som klubben disponerer t

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer