Rekruttering Trial

Prosjekteier

NMK MIDT-GUDBRANDSDAL

Tildelt sum

185725

Om prosjektet

Innkjøp av trial-sykler og beskyttelsesutstyr.

Vi planlegger å kjøpe inn 5 trial-sykler og komplett sikkerhetsutstyr til barn fra fem til 10 år for utlån.

Dette vil fremme rekruttering og vil også nå familier som ikke har råd til å kjøpe utstyr før de har fått testet ut om de vil satse på denne idretten.

Vi vil gi alle nye en «grunnpakke» som inneholder sikkerhet og holdninger. Både i trafikk og konkurranse.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.