Røde Kors Beredskapsvakt

Prosjekteier

HEDMARK RØDE KORS DISTRIKTSKONTOR

Tildelt sum

20000

Om prosjektet

Fra tid til annen skjer det alvorlige ulykker i Norge. Felles for disse er at beredskapsetatene, politiet, brannvesen, ambulanse og sykehus normalt takler disse situasjonene.
Men, ved noen større alvorlige hendelser kommer det henvendelser og spørsmål om hjelp til Sivilforsvaret, heimevernet og Røde Kors, m. fl. om disse også kan bistå.
Dette kan bunne i krisens alvorlighetstilstand, omfang, og eller varighet og at de daglige ressursene ikke lenger strekker til. Da oppstår det et behov for frivillige, frivillige med vilje og noe kompetanse, organisert, uniformert og med noe utstyr og litt bedre forutsetninger enn vanlig publikum. Røde Kors har etablere Røde Kors Beredskapsvakt som støtte til kommunal beredskap og som en tilleggsressurs for støtte til beredskapsetatene. Pr. d.d. har vi ca. 400 beredskapsvakter fordelt på 14 foreninger. Disse har enkel førstehjelpskompetanse, men ikke noe utstyr. Vi trenger derfor enkle førtehjelpssekker som kan tas med ut på oppdrag.

Område

Sikkerhet

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen