Rom for møter – Hordalandsbibliotekene som integreringsarena

Prosjekteier

DET FELLES INNVANDRERRÅD I HORDALAND

Tildelt sum

1000000

Om prosjektet

Bibliotekene ønsker å realisere både velprøvde og nye tiltak som vil bidra til integrering, i samarbeid med frivillige organisasjoner som Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH). DFIRH og Bergen Offentlige Bibliotek har allerede god erfaring som samarbeidspartnere om språkkaféen i hovedbiblioteket. Dette utelukker ikke samarbeid med andre frivillige organisasjoner i lokalsamfunnene, der dette er mer relevant.

Målet er at folkebibliotek i Bergen og Hordaland i samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, hvert år i et toårig prosjekt, skal melde sin interesse for og gjennomføre tiltak innen de fem tiltaksområdene: Språkkaféer og norsktrening, Håndverkstradisjoner, Kystkultur, Digitale verksteder og Rom for fortellinger, som blir realisert som konkrete aktiviteter. Vi vil også lage en ressursbank av gode tiltak til gjenbruk for andre folkebibliotek og samarbeidspartnerne.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.