Rugbyrullestoler aktivitetsutstyr til fysisk funksjonshemmede

Prosjekteier

OSLO RULLESTOLRUGBYKLUBB

Tildelt sum

240000

Om prosjektet

Barn og ungdom med store fysiske funksjonshemninger har behov for muligheter til fysisk utfoldelse. Slike tilbud er mangelvare i dagens samfunn.

Rullestolrugby jobber hardt hver dag med å opprettholde og utvikle et miljø som skaper hverdagshelter.

Et menneske som er kvestet grovt etter en skade eller blir født med ekstreme funksjonsnedsettelser, trenger fysisk fostring i et kontinuerlig og langsiktig perspektiv for å bygge selvfølelse, mestring og god helse.

Rullestolrugby er altså et verktøy. Et verktøy som bidrar til å gjøre et menneske helt og robust. Et miljø som praktiserer likemannsarbeid, og hjelper mennesker til selvhjelp.

Oslo rullestolrugbyklubb trenger aktivitetsutstyr. Dette er rugbyrullestoler som lånes ut til nye utøvere, som ønsker å prøve sporten og møte miljøet. Vi er et breddeidrettslag med en sosial profil i Oslo Idrettskrets, og har faste uketreninger i Oslo og Horten.

Klubben vår har pågang av nye utøvere som ikke har egne rugbyrullestoler.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.