Rulleskiløype Grova skistadion

Prosjekteier

IL VARDEN MERÅKER

Tildelt sum

1720000

Om prosjektet

Grova Skistadion ble anlagt i 1985 og har vært gjennom flere anleggsutvidelser historisk sett. Det har alltid vært et vinteranlegg for langrenn/skileik og skiskyting. Prosjektet vil bygge ut Grova Skistadion med asfalterte løyper for rulleskibruk, og dermed i større grad helårsbruk. Eksisterende løyper, med infrastruktur som lys og snøproduksjon, vil bli bygget opp med bærelag slik at det kan asfalteres. Samtidig som dette gjør anlegget aktuelt for sommerbruk vil det gi bedre underlag for utnyttelse av natur- og kunstsnø. Snølagring vil bli muliggjort gjennom at løypene er forberedt for tyngre transport. Løypene vil også bli gradert i forhold til vanskelighetsgrad. Dette betyr at ca 1,5 km vil bli universelt utformet, spesielt rettet mot funksjonshemmede. I tillegg vil det bli utført en oppgradering av eksisterende standplass og skyterigg for skiskyting. Anlegget vil kunne gjennomføre større arrangement, regionalt, nasjonalt og internasjonalt til nytte for lokalsamfunnet.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.