Rulleskiløype i Vikersund

Prosjekteier

VIKERSUND IDRETTSFORENING VIF-HUSET

Tildelt sum

1470636

Om prosjektet

Bygge ny asfaltert rulleskiløype med lys i tilknytning til den eksisterende lysløypa, skileiken, skihytta og barnehagen på Brunes i Vikersund. Løypa vil bli en «dobbeltsporet» løype på 550 m som er bred nok til at en kan gå frem og tilbake i samme trase. Rulleskiløypa vil delvis gå i den eksisterende lysløypa og delvis i ny trase. Den nye traseen vi også inngå som en del av lysløypa på vinterstid og vil være et godt supplement, spesielt for de yngste, i forbindelse med skikrusell, trening, skileik og tur. Den nye løypa vil også gi hadicapede nye, gode og sikre trenings- og aktivitesområder. Denne rulleskiløypa er første del av en større utviklingsplan for Vikersund IF – langrennsgruppes aktivitet og anlegg på Brunes, som har som mål å få flere i aktivitet på en trygg måte hele året.
I midte Buskerud er det stor og økende interesse for skiaktivteter, men det er svært få rulleskianlegg i området. Rulleski- og rulleskøyte løpere ferdes derfor langs veier med fare for trafikkulykker.

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.