Rulleskiløype Lygna Skisenter

Prosjekteier

LYGNA SKISENTER II

Tildelt sum

1398000

Om prosjektet

Opparbeidelse av rulleskiløype på Lygna Skisenter.Dette for å kunne bidra til større aktivitet/rekruttering i idrettene. Mange er usikre/ustøe på rulleski langs veiene. Med en sikret rulleskitrase er alle trygge i utøvelsen/trening. Det vil motivere flere til å være aktive og bruke rulleski som treningsform. Rulleski er blitt en populær treningsform for alle aldersgrupper og det vil være en helsebringende effekt for en større del av befolkningen. Det er nå også bygd nytt felleshus med garderobe/dusj muligheter til bruk for alle. Bygningsmasse og løyper/ området har universell utforming. Det sikrer at området/anlegget kan brukes til handicapaktiviteter(kjelkepigging ++).

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.