Rullestolbasket utstyr

Prosjekteier

TITAN RIMS RULLESTOLBASKET FORENING

Tildelt sum

15000

Om prosjektet

Ønsker å anskaffe rullestolbasket
mer utstyr for å kunne spille mer og reise mer for å øke aktiviteten. Dermed også få flere til å kunne oppdage og delta i idretten.

Rullestolbasket krever en del spesial utstyr samt generelt utstyr som også brukes i vanlig idrett.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.