Rydding av turstier på Selsverket

Prosjekteier

SELSVERKET GRENDALAG

Tildelt sum

49635

Om prosjektet

Vi bor i et område med mange gamle stier og veier. Disse ferdselsårene var viktige før i tiden, men har med tiden blitt mindre brukt og stadig mer gjengrodd. Nå står stiene i fare for å forsvinne helt.

Vi planlegger nå å få fram igjen disse gamle stiene gjennom å rydde vegetasjon. Noen av stiene har nogen lunde grei framkommelighet i dag, men trenger en «oppfrisking» og videre vedlikehold. Mange av de aktuelle stiene er kraftig gjengrodd og svært vanskelig å finne. Det er derfor snakk om mye jobb for å få ryddet disse stiene og gjøre dem godt framkommelige. For å gjøre stiene tilgjengelige for et bredest mulig lag av befolkningen, ønsker vi å sette opp kortere rekkverk enkelte steder. Det er pr i dag mange turgåere i området, men disse bruker i dag stort sett enten trafikkert vei eller asfaltert gang og sykkelvei. På denne måten vil prosjektet bidra til at flere kan bruke naturen i nærområdet og ferdes trygt der det ikke er trafikk. Se vedlegg for tillatelse fra grunneier.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer