Samfunnsbussen – navet i samfunnsklubben

Prosjekteier

ASKER FOTBALL

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Asker Fotball har i mange år bygget opp et usedvanlig bredt spekter av samfunnsprosjekter. Vi har i dag et «skoleben» med (landests første) SFO, via ungd.skole til fotballinje på videregående. Så har vi et samfunnsben med trening for enslig mindreårige asylsøkere, gatelag og HVPU-lag. I tillegg har vi et enestående idrettsprogram for utvikling av sosial kompetanse sammen med Lions. Vi utvikler tilbudet stadig.
Både SFOtball (henting skoler), gatelag (henting til bane – kjøring til kamper), asyltreningsprosjekt (henting mottak) og HVPU-lag (kjøring kamper og aktiviteter) er helt avhengig av en buss.
Vi har tidligere (2010) fått støtte til en slik, noe som har gjort at vi stadig har utviklet samfunnssatsingen. Men uten en ny buss vil Asker Fotballs satsing på samfunnsansvar få problemer og flere prosjekter vil stoppe opp.
Vi søker altså om en støtte til buss som ikke bare skal bidra på ett prosjekt, men mange – og vil kjøre «døgnet rundt» i Asker og regionen i viktige oppdrag.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.