Samlingsplass for barn og voksne

Prosjekteier

TRULSERUD VEL

Tildelt sum

138970

Om prosjektet

– Vi tror at tilbudet vårt vil stimulere til at barna i nabolaget vil være mer utendørs
-Vi tror at barns fysisk og motorisk utvikling blir bedre utviklet på barn som leker ute og er i aktivitet. Balanse og koordinasjon stimuleres.
– Godt i forhold til sosial utvikling hos barn, mye mestring, selvfølelse og positivt selvbilde, positiv språkutvikling, spontan kommunikasjon med andre barn.
-Barns lek kan bli mer variert og fantasifull når man leker ute
– I dagens teknologiske utvikling med tilgang til Ipad, barne-tv hele dagen, tv spill kan det være en tendens til at dagens barn kanskje er mer stillesittende. Bevegelse, motorikk og fysikk er noe vi absolutt får ved å være ute å leke.
-En fin arena for unger som ikke har en hverdag full av «styrte» aktiviteter (mulighet til å være med i organisert idrett, andre fritidstilbud), denne lekeplassen skal være et tilbud for alle
– Besteforeldre som får besøk av barnebarn får et tilbud i nærmiljøet
– Tilbud til Trulserudenga og Gran kom. barneh

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.