SAMMEN i Flekkefjord

Prosjekteier

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN

Tildelt sum

224315

Om prosjektet

Enslige mindreårige flyktninger, som nye i et ukjent land, kan selvsagt ikke kodene, forstår ikke kulturen helt, og vet ikke hvordan de skal komme på innsiden.

SOS-barnebyer har inngått kontrakt med Flekkefjord kommune, som har startet og forankret prosjektet. Alle nye ressurser går derfor direkte til aktivitet. De forplikter seg til å gjennomføre flere SAMMEN-grupper i 2019 dersom vi får økonomisk støtte. Støtten går gjennomføring av nye prosjekter med ungdom som ellers ikke får tilbudet.

Hver gruppe består av tre unge flyktninger og tre norske ungdommer. Gruppen møtes ti ganger, og er selv med å bestemme hva de skal gjøre, og hvordan de skal møtes. Det viktigste er at de gjør noe sammen, og knytter kontakter som beholdes etter prosjektet.

Kommunen engasjerer en voksen veileder til hver gruppe, som rekrutterer, fasiliterer oppstart, og bistår gruppen slik at de får gjort aktivitetene de ønsker.

SAMMEN gjøres pt i 20 kommuner (25 innen 2019), og er evaluert svært positivt av NTNU.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Vest-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark