Sammen på sykkel i Nord-Trøndelag

Prosjekteier

SAMMEN PÅ SYKKEL

Tildelt sum

1288117

Om prosjektet

Personer, uavhengig av alder/sosiale forhold, med nedsatt funksjonsevne; fysisk, psykisk, sosialt, som har ført til redusert livskvalitet, isolasjon/ensomhet, får oppleve økt trivsel og helse gjennom sykkelturer på elektriske rickshaw-sykler.

Frivillige/pårørende/ansatte vil få en fantastisk måte å bidra på og institusjoner vil avlastes. Prosjektet vil ha effekt i mange år og inspirere kommuner og lokalsamfunn til å bidra til aktivitet og livsglede for målgruppen.

Syklene kjøpes inn av Sammen på sykkel og distribueres til kommuner i Nord-Trøndelag som enda ikke har fått tildelt fullfinansiert sykkel gjennom samarbeidet mellom Gjensidigestiftelsen og Sammen på sykkel

Fra 2016 samarbeider Sammen på sykkel og Norges Røde Kors om landsdekkende rekruttering av frivillige til bidra som sykkelførere.
Når og hvor turen går bestemmes av de frivillige og brukerne i fellesskap. Brukerne får komme ut, kjenne seg tett på livet og at de er en del av samfunnet.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.