Sammen på Tur

Prosjekteier

LILLESAND SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum

30000

Om prosjektet

Prosjektet «Sammen på Tur» har som mål å fremme integrering i lokalmiljøet.
Lillesand speidergrguppe skal invitere barnefamilier ved det lokale asylmottaket med på turer i skog og mark.
Friluftsliv er en fin arena for integrering.Å gå på tur sammen fremmer språklæring og kulturutveksling. I tillegg ønsker vi at norsk speiderungdom blir bedre kjent med andre kulturer. Prosjektet skal gi norske speidere og invandrere nye opplevelser, mestring, og felleskap.
Prosjektet er et lavtersketilbud, med fokus på det enkle friluftsliv, der alle kan delta uavhengig alder eller bakgrunn.
Speidere i alderen 13-18 år skal delta i planlegging av turene, og fungere som veiledere.
Tema på turene: Tur til gruppas gapahuk, lek, kos rundt bålet, Kanotur, Topptur, Lage mat på bål (der mat fra egne hjemland står i sentrum).
Aktivitetene tilpasses deltagernes ønsker og evner. Turene gjennomføres i samarbeid med det lokale asylmottaket (SANA; Lillesand), og deltakerne skal være med på å skape turene.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark