Sandaktivitet for integrering

Prosjekteier

SUNNFJORD IDRETTSLAG

Tildelt sum

88560

Om prosjektet

Satsingsområdet bygger på at flerkulturelle elever i stor grad ikke deltok på noe aktivitet etter skoletid, på egen initiativ. Prosjektet ønsker at elevene ikke skal være utenfor og at de ikke skal utvikle seg negativt på grunn av dette. Visjonen ved barneskulen er «ein god skule for alle» og prosjektets verdi er bygget på begrepet tilhørighet. Prosjektet vil tilby ulike sandaktiviteter for elever hos Førde Barneskoler to ganger i uka i 10 måneder på Sunnfjordhallen Beach Center, samt en sosial kveld hver måned med fokus på kulturell og sosial integrering. Målet med prosjektet er:
– å utvikle sosiale ferdigheter hos elever;
– å utvikle kunnskap på norsk språk og ulike kulturer;
– å integrere og engasjere barna på vennskap og tilhørighet;

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.