Se meg – Bry deg

Prosjekteier

KOLSTAD HÅNDBALL

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

For å nå våre målsettinger må vi ansette både noen som skal jobbe med å skape aktivitet, samtidig som vi må ansette noen som skal sikre god dialog med flerkulturelle foreldre. Dette kan være en person, eller to personer på deltid.

Det blir viktig med et godt samarbeid med skolen, slik at de møter de samme personene på dagtid og ettermiddag, for å gi barna trygghet. I tillegg til håndballaktiviteter, skal vi sette i gang Lederskolen som skal inspirere flerkulturelle ungdommer til å engasjere seg som ledere. Det kan være som dommere, trenere, styremedlemmer eller andre verv i og utenfor idretten.

For å engasjere foreldrene blir det viktig med tett kommunikasjon og gode møteplasser, der vi får synliggjort verdien av at foreldre er til stede for barna. Vi må også få de å se verdien av det sosiale nettverket som både barn og voksne får gjennom idretten.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.