Seiltoktprosjektet – for ungdom med vanskelig livssituasjon

Prosjekteier

AKERSBORG ROTARY KLUBB

Tildelt sum

42400

Om prosjektet

Prosjektet har 3 hovedelementer:
1. Samtalepartner/veileder/mentor
Enkelt-samtaler hver 3. uke gjennom hele prosjekttiden med deltagere, hvor utfordringer og muligheter er hovedtemaer.

2. Seilas med fullriggeren Christian Radich (> 3 dager), hvor disiplin, tillitt, teamwork læres.

3. RYLA (Rotary Young Leadership Award). Et seminar over 3 dager, hvor næringslivsledere holder foredrag om yrkeslivet og lederskap og er aktive deltagere i workshop.
Deltagerne presentasjoner sine resultater. Seminaret fordrer meget aktiv deltagelse fra ungdommene.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.