Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo

Prosjekteier

HELSEFORUM FOR KVINNER

Tildelt sum

140000

Om prosjektet

Et sosialt aktivitetstilbud med selvforsvar innhold 1,5 time pr. uke i våre lokaler i Oslo, Vulkan 15, Åpent for alle bydeler. Vi engasjerer en instruktør med erfaring fra målgruppen som skal gi opplæring til frivillige. Frivillige rekrutteres fra www.frivillig.no og deltakere i gruppen. Aktiviteten skal bestå av å bli kjent med hverandre og bli trygge på sosiale relasjoner, bruke metoder som styrker selvtillit og bli tryggere på seg selv og andre, samt lærer selvforsvarsteknikker for å vite hva man kan gjøre for å beskytte seg ved vold og farlige situasjoner. Vi har årlig rundet 500 deltakere 13-90 år (90% innvandrere og flyktninger) og det kommer ca. 200 nye deltakere hit årlig gjennom Helsevesenet, Nav, Krisesenter, organisasjoner og jungeltelegrafen m.m. Til dette prosjektet vil vi lage plakater og løpesedler til organisasjoner og steder som arbeider med voldtatte, som organisasjonen DIXIE, Legevakten o.a. Vi vil annonsere på facebook og sms. Aktiviteten er gratis.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark