Servicebygg Raabakken

Prosjekteier

NAMDAL MOTORSPORTKLUBB

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Vi ønsker å bygge/utvikle ett servicebygg som gir klubben mulighet til å arrangere stevner og løp på nasjonalt nivå. I tillegg skal det samme bygget fungere som en møteplass utenom stevner også.
Vi ønsker å tilrettelegge deler av lokalene som en «mekkegarasje» for mc og snøscooter. Under løp vil disse lokalene ha funksjon som areal for teknisk kontroll mm.
Lokalene vil man ha åpent og bemannet for allmenheten under de vanlige treningstidene i Raabakken.
Slik vi ser det er det behov for et slikt bygg både for stevner men ikke minst for å kunne få til en mekkegarasje på sikt. Bygget vil således tjene både klubbens medlemmer og andre ungdommer som trenger ett uformelt samlingspunkt.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.