SFO Basket i Nes Kommune

Prosjekteier

RAUMNES & ÅRNES IDRETTSLAG

Tildelt sum

40000

Om prosjektet

Prosjektet skal gi alle barn i 2. til 4. klasse ved Nes Kommunes barneskoler 1 time aktivitet hver i uka med ett pedagogisk opplegg med basketball som grunnplattform. Det kjøpes inn høydejusterbare kurver og riktig størrelse av basketballer. Alle SFO ordningene har bekreftet at de ønsker å delta på prosjektet, og vi har aksept fra kommunen for å iverksette. Dette gir varige forandringer fordi barna lærer sosiale ferdigheter om hvordan man forholder seg til hverandre. De aksepterer hverandre og lærer av hverandre. De lærer å ta gode beslutninger, og de får oppleve mestringsfølelse ved nøye tilrettelagt aktivitet. Aktivitetene styres av Jozsef Molnar som er utdannet psykolog og er en høyt anerkjent basketballtrener som blant annet har trent U-landslag i både Norge og New Zealand. Ved at alle barn på SFO holder på med aktiviteter sammen gir det de beste forutsetninger for integrering av flyktninger og innvandrere. Dette gjør at programmet også aktivt er ett ledd i å bekjempe mobbing.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.