Shuffelboard på Sykehjemmet, Møter mellom generasjoner.

Prosjekteier

Danvik - Fjell Frivilligsentral

Tildelt sum

31575

Om prosjektet

Da jeg vokste opp var det naturlig for oss barn å plukke blomster og gå innom sykehjemmet med disse. Gikk vi tur med dukkevogner, gikk vi alltid innom sykehjemmet, for der var det alltid noen som hadde tid til å se på dukkene våre, og som hadde lyst på en prat. Jeg kan huske hvor spennende det var når de fortalte om «gamle dager». I dag er det sjelden barn og ungdom kommer innom sykehjemmet uten at de har noen av «sine» der. Jeg ønsker å åpne opp sykehjemmet, ved å invitere barn og ungdom inn til oss, ved å invitere til aktiviteter som kan utføres uansett alder. Jeg ser også at møtene mellom generasjonene er verdifulle for de eldre, de kan ta del i barn og unges hverdag, og vennskap på tvers av generasjoner kan skapes.

De eldre som bor på sykehjemmet og i omsorgsboligene kan bruke spillet, og med det kan dette være med på å få de i aktivitet, og det kan også være med på skape nye bekjentskaper, og hyggelige møter. Jeg ønsker å skape aktivitet og sosial omgang for alle.

Område

Kosthold

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter