Shuffleboardbane, Vardåsen vel

Prosjekteier

VARDÅSEN VEL

Tildelt sum

60000

Om prosjektet

Bakgrunnen for denne søknaden er ønsket om å videreutvikle ballsletta som vellet har opparbeidet – denne gang gjennom bygging av shuffleboardbane og oppsett av utendørs bordtennisbord i kanten av denne gressbanen som i dag har plass til to fotballbaner, en sandvolleyballbane og utendørs treningspark. Ballsletta ligger sentralt i arealet som Vardåsen vel har fått disposisjonsrett på fra Asker kommune og brukes av et stort antall barn og unge både til organiserte og uorganiserte aktiviteter.
Prosjektet vil gi en varig møteplass for barn, ungdom og voksne i alle aldre uavhengig av fysisk yteevne og etnisitet. På denne måten kan vi bidra til at ungdommen i området – spesielt de som faller utenfor den organiserte idretten – får en trygg og sunn møteplass, og hvor man kan møtes for felles aktiviteter på tvers av generasjonene og etnisk bakgrunn.

Det vil bli utarbeidet en komplett søknad om forhåndsgodkjenning for spillemidler – denne kan ettersendes dersom det er ønskelig jfr. pkt. under.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.