Sikker klatring for barn ute og inne

Prosjekteier

ØSTMARKA VEL

Tildelt sum

95000

Om prosjektet

Barnegruppa til Østmarka vel består av omtrent 30 barn, som trener fast hver torsdag. Barnegruppa startet for to år siden og er foreldredrevet, noe den fortsatt vil være. Den blir stadig mer populær og det vurderes om den burde utvides med en gruppe til. Barnegruppa har som formål å øke aktivitetsnivået til barn, lære dem om klatring og friluftsliv, slik at de forhåpentligvis vil bruke naturen som rekreasjonsområde når de blir større. I 2016 ble det blant annet laget et hefte til barn og foreldre som viser klatringen og buldringen i marka. Det planlegges at det blir satt opp små stokker med gps-merking, slik at det blir enkelt å finne fram. Sammen med heftet vil dette gi tilstrekkelig informasjon til at barn og foreldre finner fram i marka. Barnegruppa har også behov for midler til utstyr, treningsavgifter innendørs, premier og kostnader i forbindelse med konkurranser og sosiale sammenkomster.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.