Sikkerhetsutrustning av sjøspeiderbåten

Prosjekteier

1. ISEGRAN SJØ SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum

90000

Om prosjektet

Høsten 2017 gikk 1. Isegran sjø speidergruppe til innkjøp av treseilskøyten «Kyrre». Siden overtakelse har vi systematisk jobbet for å gjøre Kyrre til en sjøspeiderbåt ved bl.a. å investere i sikkerhet- og opplæringsmateriell. Gruppas formål er å gi barn og unge en arena hvor de kan utvikle sine ferdigheter innen vann- og sjørelaterte aktiviteter, samt lære tradisjonelle speiderferdigheter. For å skape en best mulig arena for dette er det viktig at sikkerheten til våre medlemmer er ivaretatt, da trygge rammer gir bedre rom for læring og mestring. Dette er også viktig for å videreføre gode holdninger hva gjelder sikkerhet på og ved sjøen. Samtidig skal vi delta på Tall Ship Races 2019, noe som stiller svært høye krav til sikkerhet ombord.
Gjennom prosjektet ønsker vi derfor å investere i, og montere utstyr som direkte og indirekte bedrer den opplevde og reelle sikkerheten ombord for alle som bruker båten.

Område

Sikkerhet

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen