Sikring av NRH, redningsekvipasjer vha Sender/mottager-utstyr

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER LILLEHAMMER LAG

Tildelt sum

55000

Om prosjektet

Vi i NRH Lillehammer er en gjeng med ildjseler som liker å ferdes i fjellet på vinteren, både under trening og under redningsaksjoner. Vi er bredt sammensatt i alder, fra yngstemann på 22 år til eldstemann på 71 år. Vi ønsker å utstyre våre medlemmer med utstyr som øker sikkerheten vår når vi skal ut i skredfarlig terreng. Med Sender/Mottager (heretter SM) på oss, vil vi raskere bli funnet om ulykken skulle være ute. Og vi vil også raskere finne skredtatte som er utstyrt med SM. Det er i dag økt bevissthet på sikkerhet blant de som ferdes i fjellet. Og dermed flere og flere som er utstyrt med SM. Vi disponerer i dag ikke dette utstyret. Det er et krav fra bl a Norsk Luftambulanse om bære SM for å bli fløyet ut med de. Tidligere vintre har det vært 1-2 ekvipasjer som har startet sin lavine-utdannelse. I vinter er det 8 som starter. Vi ønsker at de som skal ut i fjellet i vinter kan ferdes tryggere.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.