Sjøvett i praksis

Prosjekteier

MUSEUMSLAGET STAVÆRINGEN

Tildelt sum

238850

Om prosjektet

Vi ønsker å utvikle et område der barn og unge kan øve seg på og sjøvett i praksis. På området til Museet Kystens Arv er det ei oppdemt elv, der barn trygt kan ro selv i små båter, i et skjermet og avgrenset farvann. Dette dette vil utgjøre et perfekt sted for barn og unge til å øve på sjøvett og ferdsel i båt, mens de selv styrer skuta.
Ungdommene vil først få en grunnleggende innføring i sjøvett og trygg ferdsel, enten fra en frivillig i museumslaget, en ansatt på museet, en lærer eller en plansje. Sentrale komponenter vil være bruk av flytevest og andre sikkerhetsmidler, vikeplikt, værforhold og hensynsfull og ansvarlig båtføring. Deretter får de prøve det i praksis med en robåt i elva. Veien fra teori til praksis vil være kort, og vi har stor tro på at dette er en god måte å gi de unge både kunnskaper og gode holdninger på. Ved at de selv er båtførere og ikke bare passasjerer, tvinges de til å reflektere mer over det de lærer.

Fylke

Sør-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.