Sjøvett – kunnskap, holdninger og ferdigheter

Prosjekteier

LILLESAND SPEIDERGRUPPE

Tildelt sum

218200

Om prosjektet

Prosjektet skal gi barn og unge muligheter til å lære seg sikker ferdsel på sjøen, lære dem å vise hensyn til medtrafikanter og ta vare på naturen i og ved sjøen. Sjøfartsdir har presisert at skole, lag og foreninger sin bruk av båter uten spesielt utdannnede båtførere er ulovlig. Bruk av småbåter (under 6m med < 10 hk motor)skal gi barn muligheter til å tilegne seg praktiske ferdigheter i sikker ferdsel til sjøs. Båtene gir speidere og elever muligheten til raskt å komme seg ut til ulike friområder/strandområder for å bidra i opprenskingen av marin forsøpling. Prosjektet omfatter en rekke undervisningstimer/kurs i livredding , sjøvett m styringsregler og praktiske øvelser på sjøen. Speidergruppa har kanoer, kajakker og robåter, og det er øsnkelig å ha øvelser med alle farkoster ute på sjøen samtidig. Egne kurs for kjøring i skumring og styring etter sektorlys fra fyr og fyrlykter. Sjøvettopplæring må sikres etter at livbåter er satt på land og speiderbåten har fått begrensninger.

Område

Sikkerhet

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sikkerhet

Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

NORSKE REDNINGSHUNDER INNHERRED LAG
116174

Les om Sikrere beredskap for hundeførere i NRH Innherred lag.

Brannsikring av Bjørndalssetra

SANDSVÆRSPEIDERNES VENNER
18183

Les om Brannsikring av Bjørndalssetra

Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

LUSTER RØDE KORS
514609

Les om Utstyr til Luster Sogn Rødekors Skredgruppe

Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

MULTIKULTURELT INITIATIV OG RESSURSNETTVERK (MIR)
55460

Les om Svømming for minoritetsfamilier på Jessheim

Vindmølle for strømproduksjon

KVILAS STØTTEFORENING
27500

Les om Vindmølle for strømproduksjon

Økt fjellberedskap på Kvamskogen

BERGEN RØDE KORS
92448

Les om Økt fjellberedskap på Kvamskogen