Sjøvett til flere Trønderbarn

Prosjekteier

REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING

Tildelt sum

72000

Om prosjektet

RS Ung Skansen er medarrangør ved Forebyggende seilas for 6. trinn i Trøndelag. Dette er et arrangement som årlig arrangeres for 600 barn og vi ønsker å utvide dette. I ferien arrangerer vi sommerskole på Skansen til 100 barn
Med denne skreddersydde hengeren har vi muligheter til å oppbevare utstyret vi bruker. Lett tilgjengelig og bedre utstyrskontroll.

Legger ved en rapport fra tilsvarende opplegg for 7. trinn fra tidligere år, men det gjør det enklere å se hva vi egentlig holder på med!

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.