Skate og aktivitetspark for barn og unge på Værøy

Prosjekteier

VÆRØY SKATE - OG BMX KLUBB

Tildelt sum

265000

Om prosjektet

Målgruppen er barn og unge og vil være åpent for sosial inkludering og mangfold for de som her på Værøy mangler et tilbud. Vi ønsker å legge tilrette for inkludering av barn tilflyttet fra Litauen, Pole, Russland, Romania og Afganistan. Mange barn her bruker skatebrett langs veiene. De har ingen sosial arena for møteplass for fysisk aktivitet og samhold. Dette vil være en åpen park som vi håper kan realiseres i løpet av høsten/vinteren 2015. barn og unge på Værøy er avhengige av det tilbudet som finnes på øya, siden kommunikasjonen både til fastlandet og til Lofoten er meget begrenset da det er oftest nattreising. En skate og bmx park vil gi et fysisk aktivitetstilbud som det pr. i dag ikke finnes på øya. En slik bane vil være et lavterskeltilbud hvor alle barn og unge kan delta uten for store kostnadet og teknisk utstyr. Vi ser det er stort frafall fra den organiserte idretten i ungdomstiden. Legges også vekt på rusforebyggende miljø på tvers av aldre.

Fylke

Nordland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.