Skiløyper i Romedal – ny snøscooter

Prosjekteier

ROMEDAL IDRETTSLAG

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Romedal idrettslag ønsker å kjøpe inn ny scooter til løypekjøring. Den gamle scooteren er ca 15 år. Formålet med å kjøpe ny scooter er å ha en driftssikker og robust scooter til løypekjøring framover. Vi ønsker å kjøpe inn en ny sporlegger også til den gamle scooteren slik at den kan benyttes når når mange løyper skal kjøres på kort tid. Med ny scooter med nødvendig tilleggsutstyr, blant annet tyngre, bredere og regulerbar sporlegger, har vi som mål å sikre skiløyper i Romedal framover. Vi forventer at nytt utstyr vil gi løyper med økt kvalitet sammenlignet med i dag. Scooteren skal benyttes til oppkjøring av ca 50 km løypenett som knyttes sammen med løyper på Ilseng og i Stange/ Ottestad. Se løypekart på Stange kommunes hjemmeside: http://www.stange.kommune.no/getfile.php/Bilder/Stange/Natur/skil%C3%B8yper_web.pdf .

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.