Skilt til sykkelvei på gammel jernbanelinje Åmli-Nissedal

Prosjekteier

ÅMLI HISTORIELAG

Tildelt sum

199050

Om prosjektet

Nissedal og Åmli kommune er i gang med å bygge turvei med sykkelstandard på den gamle jernbanelinja mellom Åmli og Treungen sentrum. Veien skal ferdigstilles 01.08.2019. Åmli historielag vil sammen med Åmli turistforum og de to kommunene sette opp skilt langs denne turveien. Skiltene følger merkehåndboka, og består av retningsskilt, skilt ved kryssende veier og informasjonstavler ved sentrale kulturminner langs turveien som jernbanebroer, vanntårn, stasjoner og holdeplasser. Informasjonstavlene vil inneholde bilde og tekst på norsk og engelsk. I tillegg settes det opp skilt med henvisning til andre turløyper, idrettsanlegg og attraksjoner langs veien som badeplasser, toppturer o.l.
Det samarbeides over kommunegrenser slik at informasjon og layout blir ensartet for hele strekningen.
Aust-Agder fylkeskommune deltar ikke i Turskiltprosjektet. Derfor søkes det direkte til Gjensidigestiftelsen.

Område

Bygg og anlegg

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Bygg og anlegg

Prosjekt Postvegplassen

KAMBE VELFORENING
143750

Les om Prosjekt Postvegplassen

Rehabilitering av klubbhuset

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG
200000

Les om Rehabilitering av klubbhuset

Ny 5`er kunstgressbane i Reinsvoll Idrettspark

REINSVOLL IDRETTSFORENING
262000

Les om Ny 5`er kunstgressbane i Reinsvoll Idrettspark

Martinsløkka snøproduksjon – utvidelse av vannkapasitet

LIER IDRETTSLAG
263750

Les om Martinsløkka snøproduksjon – utvidelse av vannkapasitet

Martinsløkka snøproduksjon – rørgater

LIER IDRETTSLAG
463875

Les om Martinsløkka snøproduksjon – rørgater

Nye aktiviteter Alta Golfpark

ALTA GOLFKLUBB
350000

Les om Nye aktiviteter Alta Golfpark