Skolemat og ressursuynytting LYB skole

Prosjekteier

FAU LONGYEARBYEN SKOLE

Tildelt sum

103500

Om prosjektet

Longyearbyen skole er i en særstilling som eneste skoletilbud på Svalbard. Det er et høyt fokus på trivsel fra skolens side men foreldrene ønsker å styrke flere områder gjennom skolematprosjektet da dette ikke er en offentlig oppgave.
I 2015 gjennomførte vi en vellykket pilot over 2 uker. Læringen av dette gjorde at vi ville sette prosjektet ut i full skala. Skikkelig mat 5 dager i uka til ungdoms og videregående skole.
Vi hadde fokus på ernæring og kosthold, men vi så en markert økning i sosial og kulturell integrering og trivsel. Elever som før «falt utenfor» ble hentet inn igjen. Det er mange ulike nasjonaliteter på skolen, og økt integrering er viktig.
I tillegg ble primærmålet nådd. Bedre undervisningsmiljø, ro i klassen, mindre fravær og økte resultater.
Se vedlagte rapp fra lignende prosjekt.
LYB har mange hoteller og restauranter, og disse kaster mye mat. Vi har nå en plan for å utnytte dette i stor glad, se eget vedlegg, slik at vi ikke har ekstra finansiering etter 3. år.

Fylke

Svalbard

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.