Skøyteaktivitet på Mjøsa ved Vingnesvika Lillehammer

Prosjekteier

LILLEHAMMER SKØITEKLUBB

Tildelt sum

40000

Om prosjektet

Fra 2010 har det blitt laget en skøytetrase på Mjøsa av frivillige i Vingnesvika, Lillehammer. Vingnesvika Skøytebane SA står for drift og sikkerhet. Lokal næringsliv og kommunen bidrar økonomisk.
Skøytebanen er lett tilgjengelig og er et gratis tilbud for alle.
De siste årene ser vi en økning på bruk av banen, spesielt av barn og ungdommer.
Lillehammer Skøiteklubb har blitt etablert for å organisere aktiviteter på isen, uavhengig av fysiske prestasjoner eller konkurranse.
Fasiliteter/utstyr vi søker om er for å øke fysisk aktivitet og trivsel i nærmiljøet:
1) iskarussel for de minste. Familieaktivitet der voksne dreier barna rundt på en kjelke med aksling i isen.
2) omkledningsbenker for å skifte skøyter. Til sammen fire stykker a 3 meter lengde.
3) informasjonstelt på isen 3×3 meter med infotrykk. Dette vil gjør oss mer synlige og kan brukes som utleveringssted for låneskøyter.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.