Skyggejakten

Prosjekteier

Vitensenteret Inspiria

Om prosjektet

Vi nordmenn er villige til å gjøre nærmest hva som helst for å finne sola. Vitensenteret Inspiria i Sarpsborg fikk støtte av Gjensidigestiftelsen til å hjelpe ungdom med å finne skyggen.

– Gode solingsvaner og kunnskap om solbeskyttelse må opparbeides tidlig i livet. Dårlig beskyttelse mot sola kan være livstruende, advarer Trine Øiestad-Waglen hos Inspiria Science Center i Sarpsborg. Dette er bakgrunnen for at vitensenteret opprettet prosjektet Skyggejakten. Prosjektet forener læring om forskningsmetode og digitale virkemidler med kunnskap om de helseutfordringene soling representerer. Målgruppen er elever på ungdomstrinnene i grunnskolen.

For å engasjere ungdommene initierte Inspiria og prosjektleder Øiestad-Waglen en årlig konkurranse i Østfold-skolen, med støtte fra Gjensidigestiftelsen. Temaet er «Hvordan kan man skape skygge i sitt nærmiljø?» Læringsmål nummer én er å forstå sammenhengen mellom UV-stråling og kreftfare. Det oppnår man gjennom konkurransen hvor elevene både utfører sin egen forskning og lager en film som viser hvordan de jobber.

Totalt 320 elever deltok i den første Skyggejakten, og det var en elevgruppe fra Haugeåsen skole i Fredrikstad som vant. De laget en agentfilm, hvor de selv spilte agenter på jakt etter skyggen. Øiestad-Waglen hos Inspiria berømmer elevene. – De brukte en hypotetisk deduktiv metode i forskningen, som de kombinerte med kreativitet i det som ble en helt fabelaktig film, skryter hun.

Antall tilfeller av hudkreft har nærmest eksplodert de siste tiårene. Dette er den mest økende kreftformen i Norge, og Østfold topper landsstatistikken. Det er bakteppet for Skyggejakten, som fremmer forebyggende tiltak samtidig som det stimulerer kunnskap om forskning og vitenskap. Ideen til prosjektet fikk Øiestad-Waglen og Inspiria i Danmark. Nå håper de at deres fornorskede utgave skal ha stor overføringsverdi for de øvrige åtte regionale vitensentrene i Norge. Vinnerne av den første utgaven gir sine varmeste anbefalinger.

Område

Helse

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Helse

Skate- og BMX-park

Værøy Skate/BMX-bane
265 000 kr

Les om Skate- og BMX-park