Slakk line på uteområdet ved Radøyhallen

Prosjekteier

MANGER IDRETTSLAG

Tildelt sum

27875

Om prosjektet

Manger IL ynskjer i samarbeid med Radøy ungdomsskule, Radøy ungdomsklubb og kulturkontoret i kommunen å få sett opp ei slakk line i uteområdet ved Radøyhallen. Lina skal vera fast montert, ca 45 cm over bakken, med heilstøptgummi som underlag. Underlaget er vald fordi det krev like vedlikehald, er svært slitesterkt og er eit godt underlag for fall. Manger IL og Radøy kommune skal i samarbeid sørga for at naudsynt grunnarbeid vert gjort og at lina vert montert etter forskriftene. Grunnarbeidet og monteringa vert delvis gjort som eigeninnsats og dugnad. Det vil verta sett ut benkar ved lina, og slik vil dette også verta ein møteplass.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.