Smart mat – folkehelseprosjekt rettet mot ungdom på fritid

Prosjekteier

UNGE KOKKER

Tildelt sum

632200

Om prosjektet

Unge kokker snur opp ned på tradisjonell læringsprosess og kurser ungdommer til holde kurs for ungdom, det i enkle folkehelsebegrep med enkle retter som praktisk verktøy.Det er allmenn kunnskap at fornuftig kosthold, god helse og konsentrasjon henger sammen.Vi søker om støtte til ulike kurs med hovedfokus på Matambassadørkurs.
Kunnskaps baserte matkurs en et viktig redskap i holdningskapende arbeid som folkehelse og et sunnere kosthold og holdning om mat hos unge.
Vi ønsker å jobbe for å engasjere ungdom til å bidra med egen aktivitet på deres hjemmebane. I egen klubb i egen organisasjon, fritidsklubb, bofellesskap o.l

Område

Kosthold

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.