Snø i Kongsberg Idrettspark

Prosjekteier

KONGSBERG IDRETTSFORENING

Tildelt sum

140500

Om prosjektet

Prosjektet er en oppgradering og utvidelse av Idrettsparken Hoppsenter til et helårs aktivitets- og rekrutteringsanlegg. Prosjektet er organisert i tre delprosjekter:
1) Etablere vanntilførsel og snøproduksjon.
2) Legge kunstspor i alle bakker.
3) Legge plast i K10/K25/K40.
I denne omgang søker vi midler til delprosjekt 1. Per i dag er Idrettsparken Hoppsenter sårbar mht. de siste års snøfattige vintre. En typisk sesong har de siste vintrene vart fra midten av januar til midten av mars. Resten av året ligger anlegget ubrukt. Den korte sesongen er utfordrende for rekrutteringen til hoppsporten og vi har også opplevd betydelig frafall av aktive. Konkret går dette delprosjektet ut på å forlenge vintersesongen ved å bygge et snøproduksjonsanlegg. Et moderne snøkanonanlegg kan produsere snø ved noen kuldegrader og ut i fra anleggets størrelse så vil man kunne snølegge alle bakker i løpet av 2-3 dager og komme raskt i gang tidlig på høsten.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark