Snøkanonprosjekt

Prosjekteier

HORNINDAL SKISENTER AS

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Del 1, gjennomført haust 2016, innebar legging av 420 meter grøft med rør frå inntakskum ved elv og opp til nedre del av skisenteret.
Del 2. går ut på å få på plass container med innebygd pumpestasjon for vatnet som vert henta opp frå elva. Frå pumpestasjonen vert det lagt to rørgater med vannhydrantar; ein opp i nedfarten og ein opp langs heistrase. Det vert sett opp hydrantar for kvar 100 meter, for påkopling av mobil snøkanon. Prosjektet inneber innkjøp av to mobile snøkanonar, type T40.
Ved ferdigstilling av prosjektet vil Hornindal Skisenter kunne nytte kuldeperiodar til å leggje ei sole med kunstsnø i nedre del av hovudnedfarten, samt i nedre del av heistrase. Dette er dei mest utette delane av anlegget med tanke på snø. Skianlegget startar på 390 m.o.h., med avstiging på 750 m.o.h.
Forskingsrapportar, bl.a. frå Vestlandsforsking, seier at skisenter må rekne med snøproduksjon for å sikre seg i åra som kjem. Hornindal skisenter har erfart dette, og sikra sjølv sesongen 2013/14

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer