Søknad om midler til økt fjellberedskap

Prosjekteier

BERGEN RØDE KORS

Tildelt sum

290000

Om prosjektet

1. Modernisering av redningshyttens vaktrom slik at det tilfredsstiller en effektiv og god aksjonsledelse. Dette tilrettelegger for mer effektiv koordinering av mannskap ved redningsoppdrag og ved utrykning på skader og sykdom.

2. Modernisering av sykerommet. Plassering av hytten ligger svært sentralt for de mest benyttede turområder på Kvamskogen. I området er vårt sykerom det eneste alternativ for behandling og opphold før pasienten fraktes videre. Det er derfor behov for å effektivisere rommet slik at vi kan bedre grunnlaget for pasientbehandling. Vi ønsker også å fornye utstyret som nyttes ved utrykning og behandling på skadested.

3. Informasjon til publikum og forebyggende arbeid. Hytten har en unik plassering da flere tusen passerer den på vei mot turmål. Spesielt på vinterstid er det viktig å få ut informasjon om forholdene i fjellet for å forhindre farlige hendelser. Vi ønsker å skaffe til veie utstyr for å formidle slik informasjon til publikum.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.